ZARZĄD KOŁA MIŁOŚNIKÓW DZIEJÓW GRUDZIĄDZA

 

Przewodniczący                      

 - mgr Tadeusz Rauchfleisz

Prezes Honorowy                   

 - Eugeniusz Chmielewski

Zastępca przewodniczącego    

-  dr Jerzy Krzyś

Redaktor wydawnictw             

 - mgr Janusz Hinz

Plastyk  Koła                          

 - mgr Grzegorz Rygielski

Bibliotekarz                            

 - inż. Barbara Tymińska

Kolporter wydawnictw            

 - Edward Wiśniewski

Członek zarządu                     

 - lek. wet. Zbigniew Zawadzki

Opiekun merytoryczny            

 - mgr Stanisław Poręba