Biuletyn

Koła Miłośników Dziejów Grudziądza

Klub „Centrum”

Spółdzielni

Mieszkaniowej

 

 

Numer 1 (6)                                                    Rok II

Data odczytu: 7.1.2004

Data wydania: 8.1.2004

Referenci: Rada Redakcyjna i zespół autorski „Kalendarza Grudziądzkiego 2004”.

 

Mgr Karola Skowrońska

PREZENTACJA

 KALENDARZA GRUDZIĄDZKIEGO 2004

 

Pod koniec 2003 roku Grudziądzkie Towarzystwo Kultury wydało kolejny, już 8 tom, Kalendarza Grudziądzkiego, który  ukazuje się od 1997 roku.

Publikacja ta, której Radę Redakcyjną stanowią: Karola Skowrońska – przewodnicząca, Ryszard Byner - sekretarz oraz Eugeniusz Chmielewski, Jan E. Janusz, Jerzy Krzyś, Stanisław Poręba, Tadeusz Rauchfleisz, Zbigniew Zawadzki, wydana została w nakładzie 1.200 egz. Opracowanie graficzne i projekty kolejnych okładek – to dzieło Grzegorza Rygielskiego.

Łączny nakład 8 tomów wyniósł 11.200 egz. W Kolejnych edycjach Kalendarza Grudziądzkiego 145 artykułów opublikowało 43 autorów (z Grudziądza i spoza naszego miasta), 19 ilustratorów przekazało swoje rysunki i fotografie, korzystaliśmy ze zbiorów archiwalnych grudziądzkiego Muzeum i Biblioteki Miejskiej im. W. Kulerskiego i Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu, publikowaliśmy wiersze grudziądzkich twórców (Janina Fiałkowska, Helena Krepska, Stanisław Raginiak i Ryszard Milczewski – Bruno), widokówki i reprinty ze zbiorów prywatnych Zbigniewa Zawadzkiego i exlibrisy ze zbiorów Henryka Stopikowskiego. Dwukrotnie do  Kalendarza dołączony był herb Grudziądza, a kilkakrotnie reprinty przedwojennych albumików widokówek (Różankowski, Bochnig, Teslar). Były odznaki wszystkich grudziądzkich pułków stacjonujących w Grudziądzu do 1939 roku, a także „nocny” Grudziądz w fotografii Gerarda Szukaya.

Od 1997 roku Kalendarz drukowany jest w Wąbrzeskich Zakładach Graficznych, a od roku 2000 skład wykonuje grudziądzka firma DICA.

W najnowszym Kalendarzu Grudziądzkim 2004,  tak jak w poprzednich, mamy „Calendarium grudziądzkie” w opracowaniu Stanisława Poręby oraz skrócony kalendarz na 2005 rok.

 Stałe artykuły to: „Ważniejsze grudziądzkie rocznice” i  „Patroni ulic Grudziądza” – tym razem są to „Małopolscy patroni”  -  także w opracowaniu Stanisława Poręby.

Kolejno publikowane są artykuły: Aliny Mądry (z Poznania) „Piotr z Grudziądza”, Sławomira Milczewskiego „Ołtarz z głębokim przesłaniem” i „Wspomnienie o ojcu” (Ryszardzie Bruno – Milczewskim),   Zbigniewa Zawadzkiego „Rzemiosło grudziądzkie”, Jerzego Krzysia „Początki Centralnej Szkoły Jazdy” i „Ciekawostki kawaleryjskie”, Włodzimierza Błaszczyka „Jeszcze raz o szarży 18. Pułku Ułanów Pomorskich pod Krojantami”, Karoli Skowrońskiej „Kawaleryjskie powroty”, Romana Nowaka „Średnia Szkoła Handlowa Związku Towarzystwa Kupieckiego”, Stanisława Poręby  Zarys dziejów Teatru Miejskiego w Grudziądzu – sezon 1924/1925”, „ Władysław Wągiel” i „Grudziądz w poezji”, Jerzego Domasłowskiego (z Poznania) „Spacer Forteczną”, Eugeniusza Chmielewskiego „Pomniki Marszałka Józefa Piłsudskiego”, Jadwigi Drozdowskiej „Sigmund Lipinsky (1873 – 1940)”,  Anny Janosz – Olszowy „Tadeusz Gust”, Sławomira Szymańskiego „Nagroda im. ks. prof. Janusza Pasierba”, Tadeusza Rauchfleisza „Zabytki przyrody w Grudziądzu”, Marka Macieja Bork – Grabkowskiego „45 lat Związku Kynologicznego”, Michała Czepka „Kalendarz ważniejszych imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych”, Karoli Skowrońskiej i Janusza Hinza „Grudziądz w najnowszych publikacjach”.

Rysunki - wieżyczki  i pomniki przyrody - wykonał Grzegorz Rygielski, a fotografie Piotr Bilski, Gerard Szukay i Marek Szczepański oraz ze zbiorów archiwalnych Biblioteki Miejskiej, Muzeum i Centrum Kultury Teatr.

W prezentowanym Kalendarzu  artykuły swoje publikuje 7 nowych autorów, którzy dotąd  nie współpracowali z wydawnictwem. Są to: Jadwiga Drozdowska, Alina Mądry, Włodzimierz Błaszczyk, Marek Bork – Grabkowski, Michał Czepek, Sławomir Milczewski i Sławomir Szymański.

Kalendarz zamykają  reklamy grudziądzkich firm.

W tegorocznym Kalendarzu  zamieszczono reprint  „Widoki Grudziądza” (9  widokówek). Albumik ten wydany został w 1926 roku przez „Gazetę Grudziądzką” Wiktora Kulerskiego, a udostępnił go do druku Zbigniew Zawadzki.

Okładkę wydania zdobi fotografia Pałacu Opatek i herb Grudziądza.

 

Co roku Rada Redakcyjna  i autorzy artykułów publikowanych w Kalendarzu spotykają się z członkami Koła Miłośników Dziejów Grudziądza  w Klubie CENTRUM grudziądzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

            Są to spotkania dyskusyjne, ale także krytyczne. Rada Redakcyjna życzliwie przyjmuje wiele uwag  i stara się, by każda kolejna edycja była lepsza, ciekawsza i spełniała oczekiwania Grudziądzan.

            Grudziądzkie Towarzystwo Kultury, wydawca  kolejnych edycji Kalendarza Grudziądzkiego prowadzi sprzedaż wszystkich własnych i powierzonych publikacji, w tym także Kalendarza. Do nabycia są jeszcze  roczniki z lat: 1998, 1999, 2000, 2002, 2003 oraz najnowszy Kalendarz Grudziądzki 2004.

 

 

 

W spotkaniu czytelników z Radą Redakcyjną i autorami „Kalendarza” brało udział 36 osób.

Z Rady Redakcyjnej obecni byli: Karola Skowrońska – przewodnicząca, Eugeniusz Chmielewski, Jerzy Krzyś, Stanisław Poręba, Tadeusz Rauchfleisz i Zbigniew Zawadzki.

Z zespołu autorskiego ponadto – Włodzimierz Błaszczyk, Jadwiga Drozdowska, Sławomir Szymański, Janusz Hinz, Gerard Szukay.

W dyskusji zwrócono uwagę na bardzo dobre zdjęcia i rysunki. Cenne są biogramy patronów ulic grudziądzkich.