Biuletyn

Koła Miłośników Dziejów Grudziądza

 

Numer 20 (25)                                     Rok II

Data odczytu: 15.09.2004

Data wydania: 17.09.2004

mgr Tadeusz Rauchfleisz

XXXIV Centralny Zlot Krajoznawców

CZAK 2004 Toruń.

 

            XXXIV Centralny Zlot Krajoznawców odbywał się w dniach 25-29 sierpnia 2004 r.

Organizatorem Zlotu Krajoznawców był Oddział Miejski Polskiego Towarzystwa Turystyczno -Krajoznawczego im M. Sydowa w Toruniu a współorganizatorem m. in. Oddział PTTK im. ks. dr ppłk Władysława Łęgi w Grudziądzu. V-ce komandorem Zlotu został prezes ZO PTTK w Grudziądzu – Jerzy Kondek. Przygotowania do zorganizowania imprezy trwały dwa lata. Oprócz przygotowania bazy logistycznej należało opracować trasy wycieczek, ich opis, uzgodnić czas zwiedzania wyznaczonych obiektów itp. W oddziale PTTK w Grudziądzu pracami przygotowawczymi zajął się zarząd oddziału pod kierunkiem prezesa Jerzego Kondka, koło przewodników turystycznych i oddziałowa komisja krajoznawcza. Na posiedzeniu komitetu organizacyjnego CZAK`u w Toruniu, postanowiono zaproponować uczestnikom do zwiedzania dwie trasy: nr I – „Dolina Wisły” –Toruń, Chełmno, Świecie, Grudziądz, Radzyń Chełmiński, Wąbrzeźno, Kowalewo, Toruń i nr II- „Dolina Drwęcy” – Toruń, Golub Dobrzyń, Brodnica, Jabłonowo, Wąbrzeźno, Chełmża, Toruń.

            Prace krajoznawcze w Grudziądzu rozpoczęto od wyjazdu rekonesansowego na trasę I. W wyniku tego rozpoznania przystąpiono do opisu krajoznawczego poszczególnych obiektów a także opracowano szczegółowy, minutowy harmonogram wycieczek. Przewidywano udział w imprezie do 300 osób. Są to jednocześnie 3 autokary na jednej trasie. Ostatecznej redakcji opisu krajoznawczego trasy dokonał sekretarz ZO PTTK w Grudziądzu Krzysztof Czerepowicki. Zawarto w nim nie tylko opis obiektów zwiedzanych, ale i pozostających na uboczu od trasy przejazdu. Został on w skróconej formie zamieszczony w numerze specjalnym dwumiesięcznika „Pomorze i Kujawy”(nr 4 [32]),wręczonym uczestnikom zlotu, łącznie z innymi materiałami krajoznawczymi.

            Bazą noclegową i żywieniową był Dom Studenta UMK. Czas trwania CZAK określono na 25-29 sierpnia 2004 r. jednakże przed rozpoczęciem zlotu zorganizowano w Toruniu kurs dla kandydatów na Instruktorów Krajoznawstwa Polski. Część uczestników zgłoszonych przyjechała również do Torunia już w niedzielę, na indywidualne zwiedzanie. Biuro zlotu rozpoczęło jednak oficjalnie pracę we wtorek 24 sierpnia. Od rana w środę 25 sierpnia uczestnicy mogli zwiedzać Toruń w grupach, z przewodnikami. Po obiedzie i krótkim spacerze po starym mieście uczestnicy stawili się do Dworu Artusa, gdzie było uroczyste otwarcie zlotu. Po powitaniu gości wygłoszono 3 referaty: „O toruńskim pierniku”, „Toruń na liście UNESCO” i „Sztuka ziemi chełmińskiej”. Na zakończenie wystąpiła orkiestra młodzieżowa „Campanella” z Cekcyna, pod dyrekcją Adama Filipskiego. Wieczór zakończył seans w Planetarium.

W czwartek, zaraz po śniadaniu nastąpił wyjazd autokarów na trasy wycieczek. Trasę I – „grudziądzką” obsługiwali przewodnicy: autobus nr 1 -Jan Kamiński i Henryk Pasik, autobus nr 2 – Krzysztof Czerepowicki i Tadeusz Rauchfleisz, autobus nr 3 – Regina Dubilis-Krużyńska i Tomasz Simiński -Stanny. Pierwszą miejscowością zwiedzaną było Chełmno. Tu zwiedzano głownie trzy obiekty: kościół farny, klasztor i muzeum w ratuszu. To ostatnie pięknie przedstawiła miejscowa przewodniczka. Pozostałe obiekty, aczkolwiek interesujące, oglądano w marszu.

            W Świeciu starczyło czasu jedynie na zwiedzenia ruin zamku pokrzyżackiego. Grupy kolejno wysłuchiwały historii miasta i zamku i wspinały się na wieżę. Teraz nastąpił przejazd do Grudziądza. Tu przyjęto uczestników na terenie cytadeli, gdzie po jej zwiedzeniu zaserwowano obiad w warunkach turystycznych. Na zwiedzanie miasta pozostało niewiele czasu – ledwie ponad godzinę, bo już czekali przewodnicy na zamku w Radzyniu Chełmińskim. Przez Wąbrzeźno autokary przejechały tranzytem a opowieści o historii i zabytkach wysłuchano przez głośniki w autokarze. Podobnie było w Kowalewie Pomorskim. Kolację organizatorzy przewidzieli o godzinie 19oo, stąd taki pośpiech. Po kolacji uczestnicy mogli zwiedzić giełdy kolekcjonerskie i wydawnictw turystyczno-krajoznawczych. Było też trochę wolnego czasu na „nocne Polaków rozmowy”.

            W piątek, druga trasa (zamienna) wiodła przez Golub-Dobrzyń, gdzie uczestników witał „kasztelan” zamku Zygmunt Kwiatkowski. Dalsza trasa wiodła przez Brodnicę, gdzie był również obiad, Jabłonowo, Radzyń Chełmiński i Wąbrzeźno, (już bez zwiedzania) i Chełmżę do Torunia.

            Piątek zakończyła biesiada turystyczna w forcie IV w Toruniu. Impreza zakończyła się po 2300, przejazdem autokarem po Toruniu i obejrzeniu nocnej panoramy miasta.

            W sobotę, 28 sierpnia, po śniadaniu, rozpoczęło się w Kino-teatrze „Grunwald” Forum Krajoznawców. Towarzyszyły mu wystawy fotografii Tadeusza Perlika z Oddziału PTTK w Toruniu i ekslibrisów znanego grudziądzkiego kolekcjonera Henryka Stopikowskiego. Na „forum” nawiązano m. in. do przypadającej w 2004 r. 50-tej rocznicy Komisji Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK. Z tej okazji wręczono pierwsze „Certyfikaty Jubileuszowe” dla najbardziej zaangażowanych w krajoznawstwie członków PTTK. Z Oddziału PTTK w Grudziądzu takie „certyfikaty” otrzymali: Krzysztof Czerepowicki z Wojskowego Koła PTTK „OSeSeK”, Tadeusz Rauchfleisz z Kluby Turystyki Kolarskiej „Kalinka” przy Spółdzielni Mieszkaniowej i Henryk Stopikowski z Koła PTTK „Elektron”.

            Po zakończeniu „forum” zorganizowano rejs statkiem po Wiśle, wycieczkę pieszą po fortach toruńskich a także dodatkowe zwiedzanie zabytków Torunia. Wieczór wypełniła weryfikacja odznak krajoznawczych. Weryfikowano Odznakę Krajoznawczą Województwa Toruńskiego (po raz ostatni, po reorganizacji administracji w Polsce), Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Zwiedzamy Twierdzę Toruń. Z grudziądzkich odznak weryfikowano – po raz pierwszy, nowo utworzone odznaki „Znam Grudziądz i okolice” i Miłośnik Twierdzy Grudziądz”. Po kolacji, w katedrze św. Janów, bp Suski sprawował dla uczestników CZAK-u mszę św.

             Niedziela, 29 sierpnia rozpoczęła się dalszą weryfikacją odznak a o 930 nastąpiło oficjalne zakończenie CZAK-u. Jednakże toruńscy przewodnicy pozostali jeszcze na stanowiskach i dla chętnych była możliwość dalszego zwiedzania miasta. Była też możliwość zwiedzania twierdzy na wycieczce autokarowej. Ostateczne opuszczenie pomieszczeń Domu Studenta nastąpiło o godz. 1500, lecz część uczestników, po zapewnieniu sobie noclegu w Domu Turysty pozostała w Toruniu.

            Organizatorzy Czaku zamierzają wydać pod koniec 2004 r. płytę CD z nagraniem wszystkich opisów krajoznawczych przygotowanych przed imprezą a także ze zdjęciami wykonanymi w czasie jej trwania. Płytę taką otrzymają wszyscy uczestnicy.