Biuletyn

Koła Miłośników Dziejów Grudziądza

 

 

Numer 9 (14)                                                   Rok II

 

Data odczytu: 31.3.2004                    Data wydania: 3.2.2005

Stanisław Poręba, Tadeusz Rauchfleisz

XV tom „ROCZNIKA GRUDZIĄDZKIEGO”

 

Kolejny tom „Rocznika Grudziądzkiego” ukazał się w 2003 r. Od daty ukazania się I tomu - 1960 r., minęły 43 lata, a to oznacza, że przeciętnie potrzeba 43: 15 = 2,87 lat na opracowanie jednego tomu. Ale od wydania XIV tomu (2001 r.) minęły zaledwie 2 lata. Może będzie przyśpieszenie i kolejne tomy będą się ukazywały co pół roku.

W Komitecie Redakcyjnym z Koła Miłośników Dziejów Grudziądza pozostają Ryszard Boguwolski, Jerzy Krzyś i Stanisław Poręba.

W spotkaniu czytelników – głównie członków KMDG z redaktorami i autorami brali udział: Janusz Hinz, Małgorzata Kurzyńska, Jerzy Krzyś i Stanisław Poręba. Obecnych było 28 osób.

            W dyskusji mówiono głównie o artykułach autorów obecnych na spotkaniu.

            W „Roczniku” ukazały się kolejne sprawozdania:

-         Koła Miłośników Dziejów Grudziądza obejmujące lata 1997-2002.

-          Oddziału PTTK za okres 1997-2002.

-         Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego za okres 199-2002,

-         Związku Przyjaciół Pomorza – działającego w Klubie Centrum Spółdzielni Mieszkaniowej, za okres 1999-2002.

W tomie XV opublikowane zostały następujące artykuły autorów grudziądzkich:

-         Krzysztof Wagner, „Szkolenie pilotów w Grudziądzu oraz specjalistów lotniczych w Świeciu w latach międzywojennych”,

-         Jerzy Krzyś, „Dzieje szpitali wojskowych w Grudziądzu”,

-         Anna Wajler, „Grudziądzkie parki”.

-         Małgorzata Kurzyńska, „Wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych w Grudziądzu w 2000 r. w kwartale pomiędzy ul. Spichrzową/Pańską/ Wodną/Poprzeczną”.

-         Agnieszka Zawadka „Nowożytne zabytki epigraficzne kościoła p. w. św. Franciszka Ksawerego w Grudziądzu”,

-         Janusz Hinz, „Grudziądzkie podziemne wydawnictwa ciągłe z lat 1976-1990 w zbiorach Biblioteki Miejskiej im. Wiktora Kulerskiego w Grudziądzu oraz w uzupełnieniu do Polskiej Bibliografii Narodowej”,

-         Stanisław Poręba, „Georg Jalkowski (1852-1902) – drukarz i wydawca polskiej literatury religijnej w XIX w.”.

-         Stanisław Poręba, Tadeusz Rauchfleisz „Sprawozdanie Koła Miłośników Dziejów Grudziądza za lata 1997-2002”.

-         Tadeusz Rauchfleisz, „Sprawozdanie z działalności Oddziału PTTK w Grudziądzu w latach 1997 – 2002”.

-         Marzena Remiś, Marek Szajerka, „Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Grudziądzu za okres od 13 X 1999 r. do 9.IX 1902 r.”.

-         Andrzej Satkiewicz, „Związek Przyjaciół Pomorza Oddział Grudziądz w latach 1999 – 2002)”,

-         Ireneusz Czarciński, Katarzyna Furmańska, „Publikacje dotyczące Grudziądza i jego regionu w latach 2000- 2002 wraz z uzupełnieniami z lat poprzednich”.

-         Stanisław Poręba, „Listy do redakcji. Odpowiedź w sprawie Jana Tylewicza (1913 – 1940)”.

-         Leszek Jakubczak, „Listy do redakcji. Jeszcze o Adamie Wolnikowskim (1915 – 1990)”.

W toku dyskusji uczestnicy zebrania zwrócili uwagę na następujące artykuły, które uzupełniają w dużym stopniu dzieje Grudziądza. Oto one:

-         Grażyna Gzella (Toruń), „Konsekwencje artykułu o strajku szkolnym (1906-1907) dla redaktorów „Gazety Grudziądzkiej”.

-         Ryszard Kozłowski (Toruń), „Społeczeństwo Grudziądza i powiatu grudziądzkiego wobec rzeczywistości politycznej roku 1946”.

-         Jerzy Krzyś (Grudziądz), „Dzieje szpitali wojskowych w Grudziądzu”,

-         Anna Wajler „Grudziądzkie parki”.

-         Janusz Hinz, „Grudziądzkie podziemne wydawnictwa ciągłe z lat 1976-1990...”.

-         Henryka Duczkowska - Moraczewska, „Prace magisterskie związane z Grudziądzem, powstałe na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w latach 1952-1996 i przechowywane w archiwum Uniwersyteckim”.

Podkreślono też, że powinny być kontynuowane działy: „Przegląd wydarzeń. Ważniejsze wydarzenia z życia Grudziądza w latach 2000-2002” oraz „Listy do redakcji”.