Biuletyn

Koła Miłośników

Dziejów Grudziądza

Rok IV: 2006                                      Numer 2 (76)

Data odczytu: 18.1.2006                    Data wydania: 18.1.2006

mgr Karola Skowrońska, mgr Tadeusz Rauchfleisz

 

 

Spotkanie z redaktorami i autorami

„Kalendarza Grudziądzkiego 2006” (R. 10)

 

Kalendarz Grudziądzki ukazuje się nieprzerwanie od 1997 roku. Jego najnowsza edycja, zawiera 28 artykułów o różnej tematyce, napisanych przez 16 autorów oraz 53 ilustracje fotograficzne oraz rysunki Grzegorza Rygielskiego.
Od początku istnienia celem kalendarza było przybliżanie historii Grudziądza i okolic i opisywanie najciekawszych postaci i wydarzeń związanych z miastem. Chcemy, aby było to prawdziwe kompendium różnorodnej wiedzy o naszym mieście - o jego kulturze, turystyce oraz sporcie - mówi prezes Grudziądzkiego Towarzystwa Kultury Karola Skowrońska.
Poza ciekawymi artykułami w Kalendarzu Grudziądzkim znajdują się stałe elementy, m.in. calendarium grudziądzkie i opis ważniejszych rocznic, obchodzonych w 2006 roku. Stały jest również dodatek, który towarzyszy kolejnym edycjom kalendarza. W tym roku jest to kalendarz ścienny z widokami Grudziądza o różnych porach roku.

Kalendarz Grudziądzki 2006 jest dostępny w Bibliotece Miejskiej w cenie 20 złotych.


SPIS TREŚCI

1.            Calendarium grudziądzkie

2.            Skrócony kalendarz na 2007 r.

3.            Ważniejsze grudziądzkie rocznice w 2006 r.

(Stanisław Poręba).                                                                           

4.            Patroni ulic Grudziądza (Stanisław Poręba)

5.            Osadnictwo holenderskie w Kotlinie Grudziądzkiej (Michał Czepek)

6.            Uwięziony barokowy zabytek (Adam Stenzel)

7.            Czystość w mieście w XIX wieku

(Eugeniusz Chmielewski)

8.            Fort Wielka Księża Góra (Włodzimierz Grabowski)

9.            Błękitni ułani na morzu (Jerzy Krzyś)

10.          Ciekawostki kawaleryjskie (Jerzy Krzyś)

11.          Wigilia (Stanisław Raginiak)

12.          Od 75 lat klub dla wszystkich (Jerzy Krzyś)

13.          Grudziądzki „Muzyk Wojskowy"

(Anna Janosz-Olszowy, Zbigniew Zawadzki)

14.          Czasopisma przedwojennych organizacji

i stowarzyszeń (Krzysztof Dąbkowski)

15.          Dzieje Teatru Miejskiego w Grudziądzu (1926-1929) (Stanisław Poręba)

16.          Potomek królowej Marysieńki (Stanisław Poręba)

17.          Kazimierz Grus (1886-1955) (Stanisław Poręba)

18.          Spadkobiercy Lutra (Adam Stenzel)

19.          Energetyka w Grudziądzu (Marzena Gola)

20.          Kontynuują tradycje 113 Szpitala Wojskowego

(Jerzy Krzyś, Andrzej Małecki)

21.          Srebrny jubileusz KIK (Zofia Sołtys)

22.          Rotarianie grudziądzcy (Lucjan Zubrzycki)

23.          10-lecie edukacji bankowej (Roman Nowak)

24.         Z żałobnej karty

25.               Podróże artystyczne chóru „Alla Camera”

(Anna Janosz- Olszowy)

26.               Grudziądz w najnowszych publikacjach

(Janusz Hinz)

27.          Bibliografia artykułów zamieszczonych w „Kalendarzu Grudziądzkim" roczniki od l do X (Janusz Hinz).

28.          0 lekach z dawnej apteki grudziądzkiej (Bolesław Siedlecki).


Stanisław Poręba

WAŻNIEJSZE GRUDZIĄDZKIE ROCZNICE

W 2006 ROKU

15 I - 95 rocznica śmierci w Grudziądzu księgowego, redaktora, pisarza dla dzieci i działacza narodowego BOLESŁAWA SOBIECHOWSKIEGO, m. in. inicjatora założenia Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia" w Grudziądzu.                                                                                        (1911)

24 I - 40 rocznica śmierci w Kurytybie (Brazylia) poety ludowego i emigranta WOJCIECHA BREOWICZA, b. wieloletniego współpracownika „Gazety Grudziądzkiej”                                                                     (1966)

27 I - 110 rocznica urodzin w Duchnicach (Mazowsze) LUCJANA GŁODKOWSKIEGO, znanego grudziądzkiego dziennikarza, zamordowanego w 1939 r. przez Niemców.                                                                (1896)

6 II -100 rocznica urodzin w Słupi Nowej (Kielecczyzna) JADWIGI KORCZAKOWSKIEJ, aktorki i pisarki dla dzieci. W l. 1928-1929 była mieszkanką Grudziądza.                                                                          (1906)

10 II - 65 rocznica śmierci w Auschwitz-Birkenau grudziądzkiego dziennikarza ALOJZEGO MAJOROWICZA, związanego z „Gazetą Grudziądzką” i „Gońcem Nadwiślańskim", zięcia W. Kulerskiego.            (1941)

1 III -115 rocznica urodzin w Wabczu (pow. chełmiński) ALBINA NOWICKIEGO, nauczyciela, redaktora i wydawcy, m.in. dwukrotnego posła na Sejm RP oraz redaktora grudziądzkich pism: „Szkoła Pomorska", „Nauczyciel Pomorski" i „Od Naszego Morza”.                                              (1891)

4 IV -140 rocznica urodzin w Grochowiskach (pow. żniński) IZYDORA ŚREDZKIEGO, drukarza, redaktora i działacza narodowego w Grudziądzu.                                                                                                             (1866)   

16 IV- 35 rocznica śmierci dziennikarza i literata JANA ZAGIERSKIEGO, ps. Jerzy Szablica, związanego w okresie dwudziestolecia międzywojennego z prasą grudziądzką.                                                (1971)

2 V - 25 rocznica śmierci ks. kardynała STEFANA WYSZYŃSKIEGO, w 1953 r. więźnia w Rywałdzie                                                     (1981)

4 V - 40 rocznica śmierci w Konstancinie mjr WP, olimpijczyka i sławnego jeźdźca ADAMA KRÓLIKIEWICZA. b. instruktora CWK w Grudziądzu.                                                                                                             (1966)

6 V -40 rocznica śmierci w Warszawie pisarza i dziennikarza EDWARDA LIGOCKIEGO, b. mieszkańca Grudziądza i redaktora literackiego w latach 1920-1922 miesięcznika „Straż nad Wisła".                         (1966)

20 V - 60 lat powojennej działalności Biblioteki Miejskiej                  (1946)

22 VI - 110 rocznica urodzin w Jaśle HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO, mjr WP, oficera 18. Pułku Ułanów Pomorskich w Grudziądzu, wybitnego jeźdźca oraz w latach 1939-1940 dowódcy pierwszego oddziału partyzanckiego na ziemiach polskich. Używał pseudonimu „Hubal".   (1896)

18 VII - 105 rocznica urodzin w Holsterhausen (Niemcy) STANISŁAWA MIKOŁAJCZYKA, działacza ruchu ludowego, polityka, dziennikarza i pamiętnikarza, związanego m.in. z Grudziądzem.                                                           (1901)


20 VII - 40 rocznica śmierci w Bandon (Irlandia), pisarza i dziennikarza JÓZEFA KISIELEWSKIEGO, m.in. autora zbioru reportaży „Ziemia gromadzi prochy" (1938). W Grudziądzu ukończył gimnazjum, był działaczem ZHP i współredaktorem pisma harcerskiego „Promień" (1923).                                             (1966)

25 VII - 70 rocznica śmierci w Inowrocławiu grudziądzkiego dziennikarza i historyka ruchów filomackich na Pomorzu ALEKSANDRA MARKWICZA, m. in. autora książki „Filomaci" (1931).                                                                         (1936)

7 IX - 60 rocznica śmierci w Warszawie grudziądzkiego nauczyciela i literata FERDYNANDA NEUMEUERA, ps. „Mirosław Bezłuda", m. in. autora powieści „Madera" (1929).                                                                                  (1946)

12 IX - 15 rocznica śmierci w Nowym Mieście Lubawskim ks. ALFONSA MECHLINA, b. grudziądzkiego wikarego i redaktora „Tygodnika Parafialnego Parafii Rzymsko-Katolickiej w Grudziądzu" (1933-1934).                                (1991)

24 IX - 20 rocznica powstania Koła Miłośników Dziejów Grudziądza.    (1986)

14 IX - 90 rocznica urodzin w Wiercianach IGNACEGO ANTOSZA, rolnika i poety ludowego, mieszkającego w Kotomierzu, współpracownika „Gazety Grudziądzkiej".                                                                                            (1916)

6 X - 135 rocznica urodzin w Trzemesznie BOLESŁAWA SOBIECHOWSKIEGO, księgowego, redaktora i pisarza dla dzieci, m.in. inicjatora założenia w 1910 r. Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia" w Grudziądzu".                                               (1871)

19 X - 540 rocznica podpisania pokoju w Toruniu, kończącego 13-letnią wojnę z Krzyżakami, w wyniku której Grudziądz powrócił do Macierzy.                             (1466)

19 X - 120 rocznica urodzin w Bejscach (pow. Kazimierza Wielka) WACŁAWA NIEZABłTOWSKlEGO, dziennikarza i literata, m. in. autora powieści fantastycznych „Huragan ze Wschodu" i „Ostatni z Ziemi", związanego z Grudziądzem.                                                                                                            (1886)

7 XII - 30 rocznica śmierci w Zakopanem rolnika i podhalańskiego poety ludowego STANISŁAWA NĘDZY - KUBIŃCA, b. współpracownika „Gazety Grudziądzkiej".                                                                                     (1976)

7 XII - 105 rocznica śmierci w Berlinie-Poczdamie wydawcy i artysty malarza GUSTAVA CARLA RÖTHEGO, m. in. fundatora gmachu Biblioteki Miejskiej i Muzeum Miejskiego w Grudziądzu.                                                         1901)

13 XII - 40 rocznica śmierci w Waszyngtonie polityka, działacza ruchu ludowego i pamiętnikarza STANISŁAWA MIKOŁAJCZYKA, b. redaktora naczelnego „Codziennego Gońca Ludowego" w Grudziądzu (1934 -1936?).                              (1966)

13 XII -25 rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce i internowanie 16 działaczy NSZZ „Solidarność" w Grudziądzu.                                             (1981)

18 XII - 40 rocznica śmierci w Warszawie grudziądzkiej dziennikarki LEONTYNY KULERSKIEJ - MAJOROW1CZ, córki W. Kulerskiego, związanej z „Gazetą Grudziądzką" i „Gońcem Nadwiślańskim".                                              (1966)

31 XII - 50 rocznica ukazania się drukiem w „Pomorzu" (Bydgoszcz) kolumny poetyckiej grudziądzkiej Grupy Literackiej „Prowincja 56”                        (1956)

(L.B.S.)

Redakcja: Tadeusz Rauchfleisz, KMDG. Logo KMDG wykonał Grzegorz Rygielski.