Biuletyn

Koła Miłośników

Dziejów Grudziądza

Rok III: 2005                                      Numer 27(66)

Data odczytu:12.10.2005                   Data wydania: 12.10.2005

 

mgr Stanisław Poręba

 

Dariusz Czaplicki (1930-2002) - pomorski

dziennikarz pochodzący

z Grudziądza.

           

W latach 50-tych dwóch dziennikarzy pochodzących z Grudziądza rozpoczęło pracę w swoim zawodzie, pierwszy -  Dariusz Czaplicki w Bydgoszczy, drugi - Eugeniusz Guz w Warszawie...

            Dariusz Czaplicki urodził się w 1930 r. w Grudziądzu, w rodzinie kupca Antoniego Czaplickiego, właściciela Hurtowni Kolonialnej przy ul. Chełmińskiej 26 i ul. Laskowickiej 1. W latach powojennych ukończył Wydział Filologii Polskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Początkowo zajmował się działalnością naukową w katedrze prof. dr Bronisława Nadolskiego. Pisał i publikował wiersze oraz recenzje, m. in. w dwutygodniku „Pomorze”. Przez pewien czas był przewodniczącym Koła Młodych Pisarzy przy Związku Literatów Polskich w Bydgoszczy. W listopadzie 1956 r. przeszedł do pracy jako dziennikarz w „Gazecie Pomorskiej” w Bydgoszczy. Był kierownikiem działu kulturalnego, działu reportażu, oraz zastępcą sekretarza redakcji.


            Redagował dodatki do „Gazety”: „Nowy Tor”„Spojrzenia” oraz od 1966 r. magazyn sobotni „Gazety Pomorskiej”.

            Utrzymywał bliskie kontakty ze środowiskiem młodych pomorskich pisarzy, publikował na łamach wspomnianych dodatków wiersze i prozę młodych autorów, m. in. w postaci kolumn młodej poezji i prozy.

            Zajmował się też krytyką literacką i teatralną, pisał felietony, reportaże i komentarze polityczne. Interesował się też tematyką niemiecką. Opublikował m. in. na łamach „Gazety Pomorskiej” (1962), cykl artykułów pt. „W cieniu  swastyki”, składający się z 11 odcinków. Do tomu reportaży o województwie bydgoskim napisał wstęp i opracował go, nadając mu tytuł „Przebudzenie zaścianka” (Gdynia 1964). Prowadził szeroką działalność społeczno-oświatową i należał do grona organizatorów Kujawsko-Pomorskiego Towarzystwa Kulturalnego i Festiwali Teatrów Polski Północnej. Przy K-PTK założył Sekcję Wydawniczą, która rozpoczęła wydawanie „Rocznika Kulturalnego Kujaw i Pomorza”, który wychodzi do dnia dzisiejszego. Za działalność kulturalną otrzymał Nagrodę Kulturalną WRN w Bydgoszczy, II stopnia oraz 3 razy otrzymał nagrody za krytykę teatralną, przyznane przez jury Festiwali Teatrów Polski Północnej w Toruniu.

            Swoje artykuły podpisywał często kryptonimem Czad. lub pseudonimem Jan Łaski.

Interesował się też sprawami swojego rodzinnego miasta Grudziądza i należał do grona założycieli Galerii Współczesnego Malarstwa Pomorskiego przy miejscowym Muzeum Miejskim.

            Pod względem politycznym był związany z PZPR. Był też wieloletnim członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.


            Pełnił funkcje prezesa i wiceprezesa Zarządu Oddziału SDP oraz był członkiem jego Zarządu Głównego. Należał też do Polskiego Związku Łowieckiego i Ligi Obrony Kraju (Sekcja Oficerów Rezerwy).

            Od 1982 r. do przejścia na emeryturę w 1991 r. pracował w redakcji „Gazety Pomorskiej” jako starszy publicysta. Publikował wtedy na jej łamach m. in. cykl felietonów pt. „Prosto z maszyny”.

            Dariusz Czaplicki zmarł 16 lutego 2002 r. w Bydgoszczy i pochowany został na cmentarzu Bydgoszcz – Bielawki.

            Za pracę zawodową otrzymał liczne odznaczenia państwowe i honorowe.

 

LITERATURA:

J. Długosz, Słownik dziennikarzy regionu pomorsko-kujawskiego, Bydgoszcz 1988, s. 26-27.

Pamięci Darka, „Gazeta Pomorska - Magazyn”, 2002, nr 45 z 22 II, s. 2.

Słownik dziennikarzy polskich 1945-1985. A-Z, pod redakcją Wacława Zuchniewicza, [Warszawa 1986-1990]. Dodatek do „Prasy Polskiej”, s. 75.

 

 

 

Eugeniusz Guz (ur. 1929, Grudziądz), historyk, dziennikarz i publicysta. Jako dziennikarz współpracował z „Expressem Wieczornym”, „Poprostu”, „Dziennikiem Ludowym” i „Głosem Pracy”. Przez wiele lat był korespondentem PAP-u w NRD, Berlinie Zachodnim i Bonn. Jest laureatem Nagrody Klubu Publicystów Międzynarodowych przy Stronnictwie Demokratycznym  i  autorem kilku książek o polityce międzynarodowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

(L.B.S.)

Redakcja: Tadeusz Rauchfleisz, KMDG. Logo KMDG wykonał Grzegorz Rygielski.