Biuletyn

Koła Miłośników

Dziejów Grudziądza

Rok IV: 2006                                      Numer 27 (101)

Data odczytu:  26.09.2006           Data wydania: 26.09.2006

 

mgr Tadeusz Rauchfleisz

 

Działalność Koła Miłośników Dziejów

Grudziądza w latach 2001 – 2006

            Od daty założenia Koła Miłośników Dziejów Grudziądza  minęło 20 lat,  czas więc na podsumowanie działalności.

            Z członków założycieli Koła pozostało już tylko 11 osób, z tego czynnych – 7, są to:

  1. Eugeniusz Chmielewski
  2. Jerzy Krzyś
  3. Stanisław Poręba
  4. Tadeusz Rauchfleisz
  5. Stanisław Redlarski
  6. Ryszard Sabiniarz
  7. Zbigniew Zawadzki.

Nasze działania zostały opisane w trzech  Księgach Pamiątkowych:

I.        10 lat działalności Koła Miłośników Dziejów Grudziądza (24 IX 1986 –24 IX 1996),

II.     15 lat działalności Koła Miłośników Dziejów Grudziądza (24 IX 1986 – 24 IX 2001,

III.   20 lat działalności Koła Miłośników Dziejów Grudziądza (24 IX 1986 – 24 IX 2006).

Zmieniały się kolejno zarządy koła, ale zawsze następcy kontynuowali linię działania przyjętą w 1986 r., cel zawsze pozostawał ten sam: idea propagowania dziejów miasta Grudziądza


oraz jego regionu.  KMDG pragnie dołożyć swój wkład w dorobek kulturowy miasta.

Wydłuża się lista prelegentów, dziś lista ta, w ostatnim pięcioleciu, zawiera 78 nazwisk, zaś prelegentów, którzy wygłosili co najmniej 5 odczytów mamy 24 osoby.

            Zasadnicze formy działalności nie zmieniły się  ale mniej było „studiów wiedzy” – bo tylko jedno – poświęcone historii Spółdzielni Mieszkaniowej przy której działa Koło.

            Zmieniła się jednak tematyka odczytów. Takie cykle jak dzieje poszczególnych osiedli czy ulic grudziądzkich wywołują żywą dyskusję, są bowiem wśród nas pamiętający te dzieje. Dużo pożytku przynoszą również „wieczory wspomnień”. Organizowane one były z okazji obchodów rocznic wybuchu II wojny światowej w 1939 r. oraz wyzwolenia Grudziądza spod okupacji niemieckiej w 1945 r. Część tych wspomnień zanotowaliśmy w „Biuletynie KMDG”.

            W naszych „wyprawach w przeszłość” wyszliśmy nie tylko poza Grudziądz, Polskę i Europę. Wysłuchaliśmy również wrażeń z pobytu Polaka w Stanach Zjednoczonych A. P. i wydaliśmy w postaci broszury Wiktorii Czarkowskiej „Mój „inny świat” wspomnienia z Kazachstanu z lat 1939-1945” (tom 28 „Biblioteki KMDG”).

            Tradycją stały się coroczne spotkania czytelników z redaktorami i autorami kolejnych tomów „Kalendarza Grudziądzkiego”. W składzie Rady Redakcyjnej „Kalendarza Grudziądzkiego jest 6. członków KMDG, dlatego ciekawi jesteśmy opinii czytelników.

Przybyło nam członków, takich, którzy deklarują przynależność do koła. Dziś jest ich 146 osób, łącznie z tymi, którzy już się z nami nie spotkają, bowiem odeszli „na wieczną wachtę”, a tych jest  już 26. 

Przybyło nam też słuchaczy. Nasza lista obecności, prowadzona od chwili założenia Koła zawiera 16 648 nazwisk, niestety w tym 462 tzw. „NN”, których nie można odczytać. Większość tych słuchaczy był u nas jeden raz lub kilka razy. Mamy już 3. słuchaczy, którzy przekroczyli 500-tną obecność, a kilku przekroczyło liczbę 400.


Wymienię chociażby 10 rekordzistów;

1.       Eugeniusz Chmielewski                        587

2.       Stanisław Poręba                                 574

3.       Tadeusz Rauchfleisz                            501

4.       Maholc Tadeusz                                  457

5.       Ryszard Sabiniarz                                418

6.       Zygmunt Bona                                     414

7.       Zbigniew Zawadzki                              377

8.       Augustyn Dorosz                                 335

9.       Edwin Brzostowski                              308

10.   Zenona Jabłońska                                299

            Działalność Koła jest również przedmiotem opracowań.

-          Rafał Dorau napisał pracę licencjacką w Katedrze Pedagogiki Społecznej pod kierunkiem dr Zbigniewa Korsaka na Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Studiów Edukacyjnych. Pracę tą wydaliśmy jako 20 tom „Biblioteki KMDG” pod tytułem „Zarys monograficzny Koła Miłośników Dziejów Grudziądza w latach 1986-2001” (Grudziądz 2005).

-          Iwona Kałędkowska-Szajerka i Marek Szajerka napisali i obronili, pod kierunkiem dr Hanny Solarczyk na Podyplomowych Studiach z Andragogiki w Grudziądzkiej Szkole Wyższej w 2005 r -  pracę „Samokształcenie ludzi trzeciego wieku na przykładzie Koła Miłośników Dziejów Grudziądza”. Praca ta stanowi 30 tom „Biblioteki Koła Miłośników Dziejów Grudziądza” (Grudziądz 2005).

W ostatnim pięcioleciu wzbogaciła się znacznie nasz „Biblioteka KMDG” liczy ona obecnie 40 tomów, z tego 13 tomów wydaliśmy w dwóch ostatnich latach.

Zdobycz ostatniego roku to własna strona w internecie. Znajduje się tam 69 biuletynów i informacja o dzisiejszej rocznicy, ale mamy pewność, że dzięki pracy naszych przyjaciół znajdą się tam wszystkie wydane biuletyny. Dziękuję za to Michałowi Kosowiczowi.

            Działalność naszą rozpoczęliśmy we współpracy z Komisją Krajoznawczą Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.


              Byliśmy współorganizatorami Grudziądzkich Sejmików Krajoznawczych w latach  1988 1994, sesji popularno-naukowych i współwydawcami kolejnych tomików wydawnictw związanymi z Sejmikami.

Chcemy powrócić do tych tradycji. W październiku 2006 roku, wspólnie z odnowioną Komisją Krajoznawczą zorganizujemy XV Grudziądzki Sejmik Krajoznawczy poświęcony 100-nej rocznicy powstania Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, Oddział tego Towarzystwa istniał w Grudziądzu od 1922 rok, a jego współzałożycielem był ks. dr Władysław Łęga.

Współpracujemy też współorganizatorem dzisiejszej uroczystości – Oddziałem Polskiego Towarzystwa Historycznego. Kilku członków KMDG są jednocześnie członkami PTH. Często członkowie PTH przychodzą na nasze spotkania. Członkowie Koła współpracują z organem PTH – „Rocznikiem Grudziądzkim”

Jesteśmy też związani więzami przyjaźni z Kołem Wychowanków Średnich Szkół Grudziądza, Klubem Miłośników Kresów Wschodnich, Związkiem Przyjaciół Pomorza, Grudziądzkim Rotarianami, Grudziądzkim Towarzystwem Kultury, Kołem PTTK nr 1 im. H. Gąsiorowskiego, a także Towarzystwem Opieki nad Zabytkami. Szczególne więzy łączą KMDG z Zespołem Szkół Gastronomiczno-Odzieżowych w Grudziądzu. gdzie członkowie Koła występują często jako prelegenci.

Już na zakończenie składam serdeczne podziękowania Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej za 20-letni patronat nad Kołem. Mamy lokal, pomoc materialną, wsparcie moralne a dzisiejsza uroczystość została zrealizowana głównie dzięki osobistemu zaangażowaniu Prezesa Eugeniusza Gryndy. Dziękujemy Panie Prezesie.

 

(Tekst wygłoszony został na uroczystości 50-lecia PTH i 20–lecia KMDG w dniu 26.9.2006 r.)

(L.B.S.)

Redakcja: Tadeusz Rauchfleisz, KMDG. Logo KMDG wykonał Grzegorz Rygielski